Air-Sep


Air-Sep – effektiv luftutskilling i vannbårne energisystemer

Driftsproblemer på vannbårne systemer skyldes i mer enn 9 av 10 tilfeller ustabilt trykk og derav luft i anlegget.

Luft bør skilles ut, da det bidrar til økt korrosjon og redusert sirkulasjon.

Air-Sep skiller ut og fjerner luft i en lukket vannkrets. Behovet for ­ettersyn og vedlikehold av anlegget reduseres ­vesentlig, og leve­tiden for en rekke av komponentene forlenges.

AIR-SEP® har ikke filter som krever utskifting eller vedlikehold.
Svært få servicepunkter gir lite behov for periodisk vedlikehold
utover den årlige service.

Kan med hell tilkoples også eldre anlegg - øker ytelsen radikalt.

Luft og slam skaper problemer

Luftbobler hindrer fri flyt i anlegget og reduserer effekten. I tillegg skaper det støy. ”Surt” vann forårsaker korrosjon i røranlegget og danner slam i vannet. Slammet, sammen med kalk, jern, m.m. medvirker til dårlig virkningsgrad i radiatorer, varmevekslere og kjeler. Alt dette medfører behov for hyppig ettersyn, lufting og utskiftning av komponenter. Luft i systemet gir dårlig effekt og unødvendig høye driftskostnader (energiforbruk).

Air-Sep® passer på anlegget

Air-Sep passer automatisk på trykk og påfyllingsfunksjon. Behov for manuell lufting utover en grovlufting ved igangkjøring forsvinner.

 

Air-Sep sørger for:

- Ekspansjon

- Utlufting

- Automatisk påfylling av vann

- Vannbehandling

- Korrosjonsbeskyttelse

- Energibesparing

- Stabilt trykk

Aldri mer manuell utluftning

airsep

Klikk i menyen ut til venstre for å se funksjon, tekniske data etc.

Fakta

 

Spørsmål?

Ring 67069400Ring 63 87 08 00

Send oss en e-postSend oss en e-post

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player