air-Sep


Funksjon

Avluftningsmetoden utnytter gasser og mineralers løselighet i vann under trykk.

I AIR-SEP® skjer det en trykksenkning av en delmengde av vann-luft blandingen. Dette skjer i en egen beholder utenfor selve systemet, dermed oppnås en nærmest total avluftning og utfelling av slam, kalk og andre faste partikler.

Luft bobler ut og presses ut gjennom en ventil for gassutløp.

Kalk, oksider, andre mineraler og salter felles ut og synker til bunns. Bunnfallet tappes av gjennom beholderens bunnventil, resp. renseluke eller ved slamsugning.

AIR-SEP® har ingen filter som tettes igjen eller taper effekten.

Delmengden sirkulerer med faste intervall. Det avluftede, avslammede vannet settes under trykk igjen og pumpes tilbake til systemet.

Når det rene, luftfattige vannet sirkulerer, løser det opp og tar opp gasser, slam og belegg som er tilbake i systemet og fører dem med seg tilbake till neste avluftning i AIR-SEP-tanken.

Denne prosessen pågår kontinuerlig 24 timer i døgnet, og fjerner til en hver tid ny luft som trenger inn i systemet, samt renser ut kalk, slam, salter og mineraler.

Air-sep har ingen filter som må skiftes eller renses. Ingen periodisk vedlikehold utover årlig service er nødvendig.

airsep