AirSep

Løsningen på problemet med Air-Sep

Gjennom fjerning av alle skadelige gasser i systemet Beholdes et rent og miljøvennlig anlegg. Man oppnår god sirkulasjon,optimal virkningsgrad på alle komponenter, energibesparelse og reduserte driftskostnader.
Air-sep løser dette ved å fjerne luft 100 % fra systemet, løsne slam og metaller i anlegget og transportere dette til egen utfellingstank.
Hvorfor air-sep
Det som gjør air-sep unik er den enkle og effektive måten å løse dette problemet på.
Air- sep fungerer også som vaktmester for anlegget. Den passer automatisk på trykk og påfyllingsfunksjon.
Fordeler med air-sep

  • Fullstendig og automatisk utluftning

  • Kun grovlufting ved igangkjøring

  • Optimaliserer virkningsgraden

  • Energibesparing og mindre driftskostnader

  • Løsner kalk og belegg i røranlegget,
    og feller dette ut

  • Rent vann i anlegget

  • Ingen service eller filterskift

Resultat

Vi oppnår et luftfritt, korrosjonsbeskyttende samt rent ledningsnett. Vannet blir rent og så godt som luftfritt med riktig pH-verdi. ( 8,5-10)

Vannet blir basisk og mykt med en beskyttende effekt i stedet for surt og aggressivt. Oksidasjonen opphører og de rester av belegg og rust som finnes i systemet løses opp og felles ut.