Air-Sep


Prinsippet med Air-sep

Prinsippet for hvordan AIR-SEP® virker er enkel, så enkel at man kan spørre seg hvorfor ikke alle kjøle og varmesystemer allerede er utstyrt med noe tilsvarende. Men det er jo alltid slik at de enkle løsningene er de som er vanskelige å finne! Men hvordan virker egentlig den adiabatiske eliminasjonen som AIR-SEP® bygger på?

Alt starter med at vann kan ta opp og løse andre stoffer i seg, og at mengden som kan tas opp varierer med trykk og temperatur. Jo høyere trykk eller lavere temperatur desto mer stoffer kan vannet ta opp. Tilsetter man mer enn det som vannet klarer å løse så faller stoffet man tilsatte ut, man sier at vannet er mettet. Om det er en gass bobler det ut, om det er et fast stoff så sedimenterer det eller skaper slam og grums.

Dette kan illustreres med en flaske mineralvann. Når korken er på og trykket er høyt er kullsyren løst i vannet og ingen kan se den. Når vi tar av korken, synker trykket og gassen strømmer til overflaten.

Mineralvann med kork
høyt trykk= stor mengde gass løst i vannet

Mineralvann uten kork:
lavt trykk= trykket er borte og gassen stiger til overflaten.

airsep