Air-Sep

Årsakene til problemet

Luft i systemet forårsaker luftbobler som hindrer en fri flyt i anlegget og reduserer effekten.

Det ”sure” vannet i systemet forårsaker korrosjon i
røranlegget og danner slam i vannet.

Denne forslamning sammen med kalk ,jern og annet
medvirker til dårlig virkningsgrad i radiatorer, varmevekslere
og kjeler.

Luftbobler under trykk i systemet er vanskelig å fjerne, og
disse sirkulerer i stor fart og sliter på rørveggen.
Dette medfører større slitasje enn nødvendig og Unødvendig utskiftning av komponenter.

Unødvendig høye driftskostnader er resultatet.

Tradisjonell utluftning gjennom luftepotter og mikrobobleutskillere tar kun de store luftboblene, og løser ikke problemet med luft i systemet.

Dette gjør air-sep

  • Justerer ph til 8,5-10

  • Automatisk påfylling

  •  Kontrollerer og holder riktig trykk

  • Stopper oksydasjon

  • Løser opp og fjerner luft, kalk, slam etc.

  • Forlenger levetiden

  • Optimaliserer virkningsgraden

  • Sparer energi