AirSep

Air-Sep AS-E

- Inntransport gjennom normale døråpninger

- Krever mindre plass enn konkurrerende løsninger

- Kompakt – Mange funksjoner

- Ferdig internt koblet

- Alarmutgang – kan tilkobles SD – anlegg

- Enkel montasje og tilkobling

- Ingen membran som kan svikte

- 100% virkningsgrad mot maks. 50% på membran kar

 

AIR-SEP enheten krever mindre enn halve         
plassen i forhold til konvensjonelle komponenter.

Inntransport foretas enkelt gjennom døråpninger.

AirSep AS-E