Luftavfuktning skip

Luftavfuktning i båter

Det er store fordeler med å benytte luftavfuktere om bord i båter. Både for lasten og skipets konstruksjon.

Avfuktning av lasterommet
Hygroskopiske produkter som te, kaffe, salt, papir etc. er spesielt berørt av luftfuktigheten under lengre havtransporter. Når havtemperaturen synker vil lufttemperaturen i lasterommet også synke, med påfølgende økning av den relative fuktigheten. Når temperaturen på skutesiden faller under lasterommets duggpunkt vil det dannes kondens i lasterommet.  

Reduser båtens vedlikeholdskostnadene og driftsproblemer
Fuktighet kombinert med havsaltet aggressivitet forårsaker korrosjon ombord i en båt.  Det kan redusere levetiden på maskiner vesentlig og ha stor innvirkning på elektronisk utstyrs rehabilitet

Sandblåsning og maling
Under vedlikeholdsarbeider hvor metallet er sandblåst er det meget viktig at luftfuktigheten holdes under 45 % for å unngå at det bare metallet begynner å ruste før maling er påført.

 

Redusert havnetid
På kjemiske tankskip renses tankene etter levering av frakten.  En luftavfukter vil sørge for at tørkingen skjer raskere.