Content for id "produktoverskrift" Goes Here
Content for id "produktmeny" Goes Here

Avfuktning i brukonstruksjoner

I bruer med lukkede kassedragere benyttes adsorpsjonsavfuktere til å beskytte de innvendige hulrommene i bruen for korrosjon. Ved å avfukte luften inne i brukonstruksjonen til under 50 % relativ luftfuktighet forhindres korrosjon. Den tørre luften fordeles fra avfukteren via kanaler inne i bruen.  
Bruene blir ikke overflatebehandlet med maling innvendig og en slipper store vedlikeholdskostnader senere i bruens levetid. En annen fordel er vektreduksjonen med ikke å benytte maling. Også ankerblokkene hvor bruens bærende stålkabler festes avfuktes for å unngå korrosjon på kablene.
En avfukter krever minimalt med vedlikehold og sparer masse tid i sammenligning med å påføre maling innvendig i bruene.