ishall

Avfuktning av ishaller og curlingbaner

curlingbaneMed en adsorpsjonsavfukter installert unngår en alle fuktproblemer som oppstår i en ishall.

Iskvaliteten forbedres vesentlig når det ikke kommer kondensdrypp fra tak og uønsket isoppbygning oppstår fra den fuktige luften i hallen.  

Innendørsklimaet vil kjennes behaglig og ikke rått.

Ishallen blir tørr uten kondens på vegger, vant og takkonstruksjonen.

Faren for tåkedannelse inne i hallen blir borte.

Kostbare rustskader, mugg og soppangrep på bygningen elimineres.

I tillegg vil en få redusert energiforbrukning i ishallen ved riktig avfuktning.

 

Fuktig utendørsluft skaper problemene.
Utendørsluft vil alltid finne vei inn til ishallen via utettheter, dørtrafikk og via ventilasjonsanlegget. Om våren, sommeren og høsten kommer den varme og fuktige luften inn i den kalde ishallen og den relative luftfuktigheten stiger opp mot 100 % i hallen.
Når den fuktige luften kommer i kontakt med kalde flater vil luften nå sitt duggpunkt og kondensering vil oppstå. Vanndråper fra taket vil treffe isen å danne ujevnheter i isen, og dermed reduseres kvaliteten. Er det plexiglassvant rundt banen vil det kondensere på glasset og redusere sikten for publikum.