Luftavfuktning

Kjeller og boder

luftavfuktning i krypkjellerMange sliter med fuktproblemer i sine kjellere og boder.

Det kan være mugg, vond lukt, råte, kostbare gjenstander som ruster, tøy som får jordslag og vond lukt, sukker og mel som klumper seg, møbler som blir ødelagt under lagring etc.


Mange sliter med fuktproblemer i sine kjellere og boder. Det kan være mugg, vond lukt, råte, kostbare gjenstander som ruster, tøy som får jordslag og vond lukt, sukker og mel som klumper seg, møbler som blir ødelagt under lagring etc.

Ventilasjonsanlegg er ikke løsningen
Mange har investert i ventilasjonsanlegg i den tro at det skal løse problemet. Om sommeren har utluften et høy fuktighetsinnhold og da vil ventilasjonsanlegget faktisk forverre problemet, siden enda mer fuktig uteluft tilføres kjelleren.

I de aller fleste tilfeller skyldes problemet med fuktighet i kjellere at varm og fuktig luft fra utsiden kommer inn i kjelleren via dører og utettheter.  Når denne fuktige luften treffer kalde flater, som vegger og gulv i kjelleren, kondenserer luften.

På lik linje med når en tar en kald flaske ut fra kjøleskapet om sommeren. Den varme og fuktige luften vil kondensere på utsiden av den kalde flasken.

I dårlig isolert kjellere kan overflatetemperaturen på murer og vegger være rundt 10 – 12 °C om sommeren. Gjennomsnittelig luftfuktighet i Norge ligger på rundt 80 %. Det betyr at en vil få problemer med kondensering på veggene når utetemperaturen kommer over 15 °C.

En luftavfukter er redningen på fuktproblemet
For å få bukt med problemet skal en installere en adsorpsjonsavfukter i kjelleren for å avfukte luften. Tett igjen åpninger og hold døren ned til kjelleren lukket, slik at minst mulig uteluft kommer inn i kjelleren.
Det er viktig å benytte riktig type luftavfukter. Adsorpsjonsavfukter virker godt også når romtemperaturen er lavere enn +10 °C. Kondensavfuktere mister mye av avfukterkapasiteten sin ved lavere romtemperaturer enn 15 °C.