Luftavfuktning i kjølerom gir mange fordeler

Fordeler med luftavfuktning i kjølerom:
- Høyere hygienestandard
- Økt holdbarhet på matvarer
- Redusert vekstbetingelser for mugg og sopp
- Ingen kondens i taket
- Raskere tørketid etter vask
- Behaglig klima for personell
- Redusert behov for avrimning av kjøleanleggets fordamper

Naturlig høy luftfuktighet i kjølerom
Ved åpning av kjøleromsdøren vil det trenge inn varme fuktig luft, og den relative fuktigheten i kjølerommet vil stige. Ved oppbevaring av grønnsaker og kjøtt tilføres kjølerommet mer fuktighet. Vasking av rommet og nedkjøling av varme matvarer øker kondensdannelsen ytterligere. 

Den relative luftfuktigheten i kjølerommet stiger ofte til 90-100 %. Kjøleanlegget fordamper vil avfukte luften noe, men kan normalt ikke styre luftfuktigheten.

Hvorfor oppstår kondensproblemer?
Kondens oppstår når varm og fuktig luft fra utsiden kommer inn gjennom kjøleromsdøren.  Når denne fuktige luften treffer kalde flater - som tak og vegger - kondenserer luften. På lik linje med når en kald flaske en tas ut fra kjøleskapet om sommeren. Den varme og fuktige luften vil kondensere på utsiden av den kalde flasken.

Hvis luften kondenserer i taket på kjølerommet vil det dannes dråper, som kan falle ned på matvarer. Det er veldig ugunstig med hensyn til faren for bakterievekst.

Luftavfuktning sørger for riktig klima og hygiene
Problemene løses ved å avfukte luften, så den relative fuktigheten senkes til under 70 %. En vil da unngå kondens, med påfølgende fare for mugg og bakterievekst. En annen fordel er at behovet for avrimning av kjøleanleggets fordamper reduseres, og en unngår temperatursvingninger som oppstår når avrimningen skjer.

Mange kjølerom vaskes faste hver kveld, og det oppstår problemer med fuktighet på gulv, hyller etc. som skaper uønskede gode forhold for mugg- og bakterievekst. Med en luftavfukter installert vil kjølerommet være tørt og uten hygieneproblemer hver morgen.

DehuTech er svenskproduserte adsorpsjonsavfuktere, som leveres i mange kapasiteter og utførelser for å kunne dekke alle applikasjoner. Avfukterene er utført i solide rustfrie plater. Høy kvalitet på komponenter og er designet for industrielt bruk med drift 24 timer 365 dager i året.

Adsorpsjonsavfukteren kan plasseres enten i eller utenfor kjølerommet.