Luftavfuktning lager

Ingen fuktskader på produkter og senket energiforbruket

Luftavfuktning i lagerFeil luftfuktighet på lageret er kostbart
Store verdier må kasseres hvert år på grunn av fuktskader som oppstår på lagrede produkter.
Mange materialer forringes når luftfuktigheten blir for høy over lengre tid.
 
Jern og stålelementer ruster. Pappemballasje svulmer og mister form. Pulver og granulat produkter som sukker, kunstgjødsel, salt etc. størkner. Mugg og sopp oppstår på tekstiler. Treverk endrer form. Det oppstår korrosjon på kretskort til elektronikkprodukter.

Produktene må enten kasseres, selges til redusert pris eller utbedres.  

Siker lagring med avfukter med inntil 70 % redusert energiforbruk
I motsetning til mennesker, som er mest følsomme ovenfor temperatur, er langt de fleste materialer mest påvirket av luftfuktigheten og i liten grad av temperatur.

Gjennomsnittelig relativ luftfuktighet ligger i overkant av 80 % i Norge, og når fuktskader generelt oppstår fra 55 – 60 % RF må en iverksette tiltak hvis fuktskader skal unngås.

Mange bedrifter løse dette ved å skru opp varmen i lageret. Det virker om vinteren, men er energimessig kostbart. Det er også kostbart å bygge isolerte lager for å unngå at varmetapet blir for stort.

Om sommeren vil en fortsatt slite med for høy relativ luftfuktighet, da det er lite hensiktmessig å heve lufttemperaturen ytterligere for derigjennom å senke den relative fuktigheten.

Med en adsorpsjonsavfukter installert har en kontroll over den relative fuktigheten i lagret hele året til det beste for produktene. Lagret behøver ikke varmes opp om vinteren og energiforbruket kan senkes med minst det halve.