Luftavfuktning museum

 

Luftavfuktning Much museumMuseum og arkiv

Innendørsklima i museer og arkiv bør holdes konstant og jevnt.

Store variasjoner i temperatur og luftfuktighet er skadelig og kan forårsake for eksempel sprekkdannelse.

Bilder, møbler og andre kunstgjenstander er ofte laget av organisk materialer. De inneholder mikroorganismer, som kan vekkes til liv av fuktighet og varme.

Museumgjenstander av stål og andre metaller korroderer når luftfuktigheten blir for høy.

For i størst mulig utstrekning unngå dyre og kompliserte restaureringsarbeider er det viktig at kjemiske forandringer ikke oppstår, som følge av variasjoner i klimaet.

 

 

luftavfuktere til Munh MuseetEt komplett luftkondisjoneringsanlegg til museum eller arkiv består ofte av et ventilasjonsanlegg med friskluft/omluftspjeld, luftavfukter, luftbefukter, kjøleanlegg, varmebatteri. Et felles styresystem samkjører de ulike funksjoner for å unngå at de ulike enhetene jobber mot hverandre.