Luftavfuktning plasthall

Luftavfuktning av plasthaller

Luftavfuktning plasthall trelagerMed luftavfuktning i plasthallen kan produkter lagres trygt og energieffektivt.

I plasthaller vil luftfuktigheten være tilnærmet lik fuktigheten utendørs, da plasthaller normalt ikke varmes opp om vinteren.

Gjennomsnittelig relativ luftfuktighet ligger i overkant av 80 % i Norge, og fuktskader oppstår generelt for de fleste materialer fra 55 – 60 % RF.

Jern og stålelementer ruster. Pappemballasje svulmer og mister form. Pulver og granulat produkter som sukker, kunstgjødsel, salt etc. størkner. Mugg og sopp oppstår på tekstiler. Treverk endrer form. Det oppstår korrosjon på kretskort til elektronikkprodukter.
Produktene må enten kasseres, selges til redusert pris eller utbedres.  

 

 

luftavfuktning i plasthallHvordan kan en lagre produkter uten å få fuktskader i en plasthall?
I motsetning til mennesker, som er mest følsomme ovenfor temperatur, er langt de fleste materialer mest påvirket av luftfuktigheten og i liten grad av temperatur.

Uten luftavfukter vil det fort danne seg kondens i taket på en plasthall og kondensdråper vil falle ned på lagrede produkter.

Med en adsorpsjonsavfukter installert har en kontroll over den relative luftfuktigheten hele året, til beste for produktene.

Plasthallen må være tett rundt kritiske steder som ved porten, sammenføyninger, og mot underlaget. Underlaget må være drenert slik at ikke vann kommer inn via bakken. Er dette i orden kan en lagre militært utstyr, treverk, møbler, kjøretøy etc. i teltet uten fare for fuktskader.