LuftavfuktningAvfuktning av vannverk, pumpestasjoner og rensestasjoner

Hold vannverket fri for muggsopp og korrosjon ved hjelp av luftavfuktning

Fuktig luft kondenserer på kalde overflater

Når en tar en kald flaske ut fra kjøleskapet om sommeren vil det oppstå kondensvann på utsiden av flasken.

På lik linje vil det oppstå kondensvann på røranlegg, pumper og andre kalde overflater i et vannverk eller renseanlegg.

Spesielt om sommeren når luften har et høyt vanninnhold.

Kondensen forårsaker korrosjon på røranlegget, bakterie- og soppangrep på bygningen og kan skade elektroniske utstyr.

 

Muggsopp og bakterier trives i høy luftfuktighet
Sopp og bakterieangrep er en trussel mot vår sunnhet og kan gi betydelige helseproblemer.

Et vesentlig grunnlag for vekst av disse skadelige organismer er blant annet fuktighet.
For å fjerne eller forebygge muggsopp i innemiljøet på det underliggende fuktproblemet løses.

Ved å installere en adsorpsjonsavfukter i vannverket vil en fjerne kondens på kalde overflater og holde en luftfuktighet i bygget på under 70 % relativ fuktighet.
Det finnes mange ulike muggsopper og de vokser i ulike fuktigheter. Når luftfuktigheten kommer over 70 % RF øker tilveksten raskt.

 

Korrosjon
Når det dannes kondens på kalde metallflater oppstår det fort korrosjon, og kravet til vedlikehold og utbedring vil oppstå. Forskning har vist at korrosjon stopper ved luftfuktighet under 50 % RF og øker kraftig ved luftfuktighet over 60 %. Man kan altså foreta en effektiv korrosjonbeskyttelse ved å holde kontroll på den relative fuktigheten.

Luftavfuktning er løsningen
Hvis man vil holde vannverket fri for kondens, korrosjon, mugg og bakterievekst skal man senke luftens fuktighetsnivå til under duggpunktet på vannrørene, og samtidig sørge for at den relative fuktigheten holdes mellom 50 – 60 % RF.
For å klare denne reguleringen benyttes en kombinert duggpunkt- og relativ fuktighets regulator.
I et vannverk hvor ofte romtemperaturen er lav er den mest effektive avfukteren en adsorpsjonsavfukter. En kondensavfukter har liten kapasitet ved romtemperaturer under +10°C og energiforbruket ved lave temperaturer er meget høyt.