Kondensproblemer fjernes enkelt med en luftavfukter

Overalt hvor varm fuktig luft kommer i kontakt med kalde overflater vil det oppstå kondens på vegger, tak eller produkter.

Forutsetningen for at kondens skal dannes er at luftens duggpunkt er lavere enn temperaturen på overflaten hvor kondens kan oppstå.
Hva menes med luftens duggpunkt? Luft kan oppta mer vanndamp jo høyere temperaturen er. Når luften ikke kan oppta mer fuktighet, ved en gitt temperatur, sier vi at luften er mettet. Senkes temperaturen når luften er mettet vil en del av vanndampen bli skilt ut som væske, enten som dråper eller tåke. Duggpunktet er altså den temperaturen luften vil begynne å skille ut væske og kondensere.

Hvorfor er kondens et problem?

Kondensen kan skape en rekke alvorlige og kostbare problemer:

  • Råte i treverk

  • Oppblomstring av mugg og sopp i bygninger

  • Rust på metaller

  • Emballasje som går i oppløsning

  • Gode vekstforhold for bakterier

 

Hvordan fjerne problemet med kondens?

For å fjerne problemet med kondens har en i praksis bare en mulighet. Det er å redusere vanninnholdet i luften til et duggpunktet som ligger lavere en f.eks overflatetemperaturen på et vanntank. For å fjerne vanninnhold fra luften må en benytte luftavfuktere.

Med en Dehutech adsorpsjonsavfukter vil en effektiv avfukte luften, selv ved lufttemperaturer ned til minus 30°C.

 

Les mer om hvordan en kan løse problemer i forbindelse med kondens her:
- Båter
- Vannverk
- Ishaller
- Vannverk
- Plasthaller