Korrosjon

For høy luftfuktighet fører til korrosjon. Ved å opprette den riktige luftfuktigheten kan rustangrep elimineres. Selv på rene ubehandlede overflater kan angrep unngås.

Holdes den relative luftfuktigheten under 50 % opphører i prinsippet korrosjon. Man kan altså foreta en effektiv rustbeskyttelse ved å endre fuktmiljøet i rommet.

Fuktighet og syre er forutsetninger som må være tilstede for at korrosjon skal dannes på metaller. Flere forskningsprosjekter har vært utført på sammenhengen mellom luftfuktighet og rustdannelse. Konklusjonen er entydig. Når luftfuktigheten overskrider 60 % øker rustdannelsen dramatisk. Årsaken til det er at et danner seg et tynt lag med vannmolekyler på metalloverflaten, som fører til en elektrolyttstrøm som starter korrosjonsprosessen.
Korrosjonshastigheten er vist på kurven. Det er den relative fuktigheten ved metallets overflate som er avgjørende. Er temperaturen på metallet lavere enn romtemperaturen kan den avvike mye fra rommets relative fuktighet. I et vannverk vil vannrørene holde rundt 8°C hele året.

Elektronikkomponenter kan ha krav på enda lavere relativ fuktighet.

 

Den relative fuktigheten ligger i Norge i snitt litt over 80 % og det betyr at vi ligger i området med høy korrosjonshastighet. Skal en unngå korrosjon på metalloverflater må en redusere den relative luftfuktigheten.

Luftfuktigheten kan enten reduseres ved hjelp av oppvarming eller luftavfuktning.

Benyttes oppvarming betyr det at en hele året skal holde en romtemperatur som ligger 7 til 10 °C over utetemperaturen. Det er særdeles ubehagelig og uøkonomisk å skulle holde en romtemperatur på 35 °C om sommeren.

 

Adsorpsjonsavfukter er løsningen for å unngå korrosjon

Den mest effektive metoden for å forhindre korrosjon er uten tvil å avfukte luften for å skape det miljø hvor korrosjon ikke oppstår.
En annen stor fordel med å benytte en adsorpsjonsavfukter er at en ikke trenger å varme opp lokalet. Energibesparingen kan være opp mot 80 % i forhold til et oppvarmet lager. En kan også benytte uisolerte lager eller plasttelt.     

 
Hvor benyttes adsorpsjonsavfuktere for å unngå korrosjon?

Flere og flere steder og miljøer benytter nå avfuktning for å bevare verdier, unngå driftsproblemer og unngå kostbare vedlikeholdsutgifter.

- Lagerbygninger hvor metall og reservedeler lagres
- Lagerbygninger for elektronikkomponeter
- Forsvarsmateriell som lageres
- Brukonstruksjoner
- Boreplattformer
- Dampkraftkjeler (under stillstand)