Muggsopp

Fuktskader i bygninger vil vanligvis gi muggsoppoppvekst. Dette kan gi betydelige helseproblemer. Luftveisirritasjoner, øyeirritasjoner og unormal tretthet er de vanligste plagene i innemiljøer med fuktskader.

For å forebygge at muggsopp blomstrer opp må det underliggende fuktproblemet løses. Et høyt relativt fuktighetsnivå kan føre til mange problemer i et hus. Den relative luftfuktigheten i Norge ligger over 80 % i snitt og i mange tilfeller øker den relative fuktigheten ytterligere inn i huset av ulike forhold og årsaker. En av årsakene kan være kondens mot kalde flater. Dette kan oppstå i vanlige kjellere, vannverk, i kjølerom.  Faren er da stor for at en får problemer med muggsopp. Dårlig uttørkning av huset i byggeperioden er også et forhold som har skapt store problemer for mange nye huseierne i ettertid. Vaskerom i kjellere med mye tøyvask vil også heve den relative fuktigheten.

Å senke den relative luftfuktigheten til under 70 % er et effektivt sett å inaktivere de fleste muggsopper og mikrober på. De kan riktignok overleve uten fuktighet i årtier, men de fleste er ufarlige i sovende tilstand.

Med en DehuTech luftavfukter kan senke luftfuktigheten slik at muggsopper og mikrober blir inaktive og en beholder husets verdi og et godt inneklima.