Kondensluftavfukter EHBT

EHBT - Luftavfukter for bruk i kalde rom

EHBT luftavfuktere kommer i 1 størrelser med maks kapasitet 84 l/døgn.
EHBT kondensluftavfukter har høy ytelse og er spesielt designet for bruk i kalde rom, hvor luftfuktigheten må holdes under et vist nivå på grunn av lagrede produkter

Typiske bruksområde er arkivrom, næringsmiddelindustrien, kjellere, og industrielle steder hvor det er for høy fuktighet.

Temperaturkontroll versjon EHZBT
Denne versjonen er utstyrt med en ekstra fjernkondensator og benyttes i de tilfellene hvor en ønsker kontroll på både luftfuktigheten og temperaturen.

Kun avfuktning modus: den interne kondensatoren er aktivert. Aggregatet avfukter og varmer opp luften igjen.

Kjøle modus: Fjernkondensatoren er aktivert. Aggregatet avfukter og kjøler ned romluften. Varmen fra kompressoren og energien fra avfuktningen overføres til fjernkondensatoren.

Virkemåte for EHBT
EHBT er en kondensluftavfukter. Den fuktige romluften passerer gjennom et kjølebatteri (fordamperen) hvor vannet i luften kondenserer og skilles ut som vann. Luften varmes deretter i det varme batteriet (kondensatoren). Varmen som frigjøres ved avfuktningen og varmen fra kjølekompressoren tilbakeføres til lokalet med den tørre luften.

Varmgass avfrostning
Denne funksjonen sørger for at luftavfukteren fungerer ved lave romtemperaturer.
Ved behov for avriming av kjølebatteriet (fordamperen) åpner en solenoidventil og slipper varm gass inn på fordamperen. En oppnår en raskere avrimningstid enn om en bare skulle benyttet romluften for å fjerne isen på batteriet.

Solid galvanisert ramme
Alle EHBT luftavfuktere er laget av solide varmgalvaniserte plater, som brennlakkeres ved 180°C for best mulig korrosjonsbeskyttelse. Rammen er selvbærende med demonterbare paneler for enkel tilkomst ved service. Fargen på avfukteren er RAL7035.

Mikroprosessor
Alle DH avfuktere kommer standard med mikroprosessor kontroll som kontrollerer : kompressorens driftstid, automatisk avfrosting av kjølebatteri og alarmer.

Kondensluftavfuktr Hidros EHBT
Kondensavfukter EHBT og EHZBT er beregnet for bruk i kalde rom.

 

 

kondensator
EHZBT versjonen har en ekstra luftavkjølt fjernkondensator som muliggjør kontroll på både luftfuktigheten og romtemperaturen