hma

Kondensavfukter HMA

HMA standard luftavfuktere kommer i 6 størrelser med maks kapasitet fra 263 til 940 l/døgn.

HMA kondensluftavfuktere har høy ytelse og er spesielt designet for industriell og kommersiell bruk, hvor luftfuktigheten må kontrolleres eller vanndampkondensering skal unngås.

Typiske bruksområde er arkivrom, næringsmiddelindustrien, kjellere, og industrielle steder hvor det er for høy fuktighet.

HMAZ kommr med ekstra luftavkjølt fjernkondensator, som muliggjør både fuktighets- og temperaturkontroll.

Solid galvanisert ramme
Alle HMA luftavfuktere er laget av solide varmgalvaniserte plater, som brennlakkeres ved 180°C for best mulig korrosjonsbeskyttelse. Rammen er selvbærende med demonterbare paneler for enkel tilkomst ved service. Fargen på avfukteren er RAL9018.

Mikroprosessor
Alle HMA avfuktere kommer standard med mikroprosessor kontroll som kontrollerer : kompressorens driftstid, automatisk avfrosting av kjølebatteri og alarmer.

Virkemåte
HMA er en kondensluftavfukter. Den fuktige romluften passerer gjennom et kjølebatteri (fordamperen) hvor vannet i luften kondenserer og skilles ut som vann. Luften varmes deretter i det varme batteriet (kondensatoren). Varmen som frigjøres ved avfuktningen og varmen fra kjølekompressoren tilbakeføres til lokalet med den tørre luften.

Temperaturkontroll versjon HMAZ
Denne versjonen er utstyrt med en ekstra luftavkjølt fjernkondensator og benyttes i de tilfellene hvor en ønsker kontroll på både luftfuktigheten og temperaturen.

Kun avfuktning modus: den interne kondensatoren er aktivert. Aggregatet avfukter og varmer opp luften igjen. 

Kjøle modus: Fjernkondensatoren er aktivert. Aggregatet avfukter og kjøler ned romluften. Varmen fra kompressoren og energien fra avfuktningen overføres til fjernkondensatoren.

 

Temperaturkontroll versjon HMAWZ
Denne versjonen er utstyrt med en ekstra vannavkjølt kondensator og benyttes i de tilfellene hvor en ønsker kontroll på både luftfuktigheten og temperaturen.

Kun avfuktning modus: den interne kondensatoren er aktivert. Aggregatet avfukter og varmer opp luften igjen. 

Kjøle modus:Vannkondensatoren er aktivert. Aggregatet avfukter og kjøler ned romluften. Varmen fra kompressoren og energien fra avfuktningen overføres til vannkondensatoren.

Hidros HMA

 

 

avfukter