Fuktkontroll i Munch museumet

Innendørsklima i museer bør holdes konstant og jevnt.

Store variasjoner i temperatur og luftfuktighet er skadelig og kan forårsake for eksempel sprekkdannelse.

Bilder, møbler og andre kunstgjenstander er ofte laget av organisk materialer. De inneholder mikroorganismer, som kan vekkes til liv av fuktighet og varme.

For i størst mulig utstrekning unngå dyre og kompliserte restaureringsarbeider er det viktig at kjemiske forandringer ikke oppstår, som følge av variasjoner i klimaet

Et komplett luftkondisjoneringsanlegg til museum eller arkiv består ofte av et ventilasjonsanlegg med friskluft/omluftspjeld, luftavfukter, luftbefukter, kjøleanlegg, varmebatteri. Et felles styresystem samkjører de ulike funksjoner for å unngå at de ulike enhetene jobber mot hverandre

munch

munch luftavfuktere
3 stk adsorpsjonsavfuktere sørger for at luftfuktigheten ikke blir for høy i malerimagasinene hvor Munchs bilder oppbevares.