Airtec Hydropress

Airtec HydroPress

HydroPress styring

Til store og mellomstore produksjonslokaler.
Hydropress er et avansert system til høytrykksbefuktning med et høyt fleksibilitetsnivå, spesielle egenskaper og valg. Innebefatter ubegrenset vannkapasitet og fuktsoner, høy/lav fuktkontroll, flowkontroll, hygienisk skyllefunksjon, SCDA Data-logg og 95 % frekvensstyrt pumpesystem, som ikke tilfører varme til vannet; en hygienisk sikker løsning.

- PLC styring for ubegrenset antall soner med individuell
fuktkontroll
- Hygienisk skyllefunksjon
- Høy/lav fuktkontroll
- Fleksibelt pumpesystem og vannkapasitet
- Temperatur og flowkontroll
- Mulighet for SCADA Datalogg
- Modem for online kommunikasjon som tilleggsutstyr

 

Airtec Pumpestasjon
Airtec Pumpestasjon med innebygd frekvensomformer gir en automatisk tilpasset drift av pumpen med lavest mulig energiforbruk.
Airtec Pumpestasjon bringer det normale vanntrykket fra minimum 2 bar opp til driftstrykket på 50-60 bar. Hvis befuktning ikke er nødvendig i en periode vil pumpen automatisk lukke ned. Befuktningssystemets trykkavlastningssystem sørger for at dysene ikke står under trykk i stand by perioder

- Leverer stabilt arbeidstrykk på 50 bar
- Driftssikker og stabil pumpe
- Støysvak
- Leveres fra 24-1400 l/t
- Hygienisk godkjent separat pumpesystem. 95 % frekvensstyrt pumpe, hvilket betyr at det ikke er bypass av vannet, noe som forhindrer oppvarming av vannet, noe som igjen sikrer en maksimal hygienesikkerhet i systemet.
- Frekvensomformer som forlenger pumpens levetid, sparer energi og reduserer støynivået.
- Temperaturkontroll beskytter pumpen mot overoppheting.