AirFog luftbefukter

Air Fog dysebefukter

 

Solid dysebefukter med selvrensede dyser.

AirFog dysebefuktere tilknyttes trykkluft.  

Kapasitet 7 og 14 liter per time for kompaktmodellen.

 

 

AirFog