dampfordeler

 

 


Vifte til CP3 og MK5 for direkte rombefuktning


Dampspyd til kanalbefuktning


Optisorp-system for dampbefuktning i kanal med meget kort befuktningstrekning


Dampdyse for kapasiteter opp til 4 kg/t