Condair EL

 

Condair EL - dampbefukter med elektrodeoppvarming

Condair EL er en dampbefukter med  elektrode oppvarming, som gir pålitelig dampbefukting. Befukteren  er enkel å installere, bruke og utføre service på.

Utvidet holdbarhet og presis kontroll

Dampsylindre i Condair EL varer opptil tre ganger lenger enn i sammenlignbare modeller på grunn av den avanserte vannkvalitetsstyringen.
Mineralinnholdet i vannet overvåkes og styres presist.
Vann som har et høyt mineralinnhold slippes ut etter behov og friskt vann tilføres.
Det reduserer mengden av kalkoppsamling på elektrodene, og reduserer mengden av energi som er nødvendig for å varme opp vannet.

 

Dampbefukteren gir minimal nedetid

Når det er behov for service gjør Condair EL konstruksjon det lett å tømme, fjerne og erstatte engangsdampcylindrene slik at nedetiden til et minimum.

Den avanserte kontrollpanel med berøringsskjerm gjør det enkelt å betjene systemet og få detaljerte diagnoserapporter.

En USB-tilkobling lar deg laste ned resultatdata til et Excel-regneark og gjør det enkelt å oppdatere programvare.

 

 

Condair EL

 

 

elektrode