MK5

Condair MK5 dampbefukter med varmeelement

Condair MK5 gikk ut av produksjon i 2015. Erstattet av Condair RS

Defensor MK5 med den patenterte kalk-oppsamleren er det korrekte valget både når det er mye eller lite mineraler i vannet. Virker uansett vannkvalitet.
Er dyrere i innkjøp enn en dampbefukter med elektrodeprinsippet, men driftskostnadene blir lavere da en ikke må skifte dampbeholdere. Har også en høyere reguleringsnøyaktighet og kan kapasitetsreguleres fra 0 - 100 %. Mye benyttet i laboratorier, produksjonslokaler etc.

Defensor damp-befuktere er et sveitsisk kvalitetsprodukt med en rekke patentere fordeler. Den benytter varmeelement prinsippet for oppkoking av vannet. Fordelen med dette prinsippet er at den virker uansett vannkvalitet og den klarer de oppgitte kapasitetene selv om vannets ledningsevne er liten. Dette er ofte tilfelle i Norge. Og hvis det er mye kalk i vannet vil dette effektivt bli utskilt i den patenterte og unike kalkbeholderen.

Den noe høyere investeringskostnaden det er for en Defensor, kontra en dampbefukter som benytter elektrode-prinsippet, tjener seg inn igjen over driftsbudsjettet:

- Ingen utskiftninger av kostbare dampsylindrer
- Mindre vedlikeholdstid og utgifter til servicepersonell.
- Mindre avbrudd i egen produksjon virksomhet på grunn av lengre intervaller
mellom servicer på befukteren.

I tillegg har den høyere reguleringsnøyaktighet (ned til  ± 1%)

Defensor har laget luftbefuktere siden 1948 og er markedsledere. De er kjent for sin sveitsiske kvalitet og driftsikkerhet over hele verden.

mk5