Optisorp

Optisorp dampfordeler

 

optisorpNår det er begrenset med plass for installasjon av luftbefukter seksjonen i ventilasjonsanlegget kan det oppstå problemer.
Hvis damp kommer i kontakt med vifte, kanalbend,filter, varmebatteri etc. vil det kondensere på disse punktene. Resultatet kan bli fuktskade, korrosjon og selv hygieniske problemer siden våte steder danner grobunn for mikroorganismer.
Optisorp er løsningen


Befuktningsseksjonen er opp til 4 ganger kortere enn konvensjonelle dampspyd.