Condair RS

 

Condair RS dampbefukter med varmeelement prinsippet

Condair RS med den patenterte kalk-oppsamleren er det korrekte valget både når det er mye eller lite mineraler i vannet. Virker uansett vannkvalitet.
Er dyrere i innkjøp enn en dampbefukter med elektrodeprinsippet, men driftskostnadene blir lavere da en ikke må skifte engangsdampsylindere i plast. Har også en høyere reguleringsnøyaktighet og kan kapasitetsreguleres fra 0 - 100 %. Mye benyttet i laboratorier, produksjonslokaler etc.

Condair RS damp-befuktere er et sveitsisk kvalitetsprodukt med en rekke patentere fordeler. Den benytter varmeelement prinsippet for oppkoking av vannet. Fordelen med dette prinsippet er at den virker uansett vannkvalitet og den klarer de oppgitte kapasitetene selv om vannets ledningsevne er liten. Dette er ofte tilfelle i Norge. Og hvis det er mye kalk i vannet vil dette effektivt bli utskilt i den patenterte og unike kalkbeholderen.

Den noe høyere investeringskostnaden det er for en Condair RS, kontra en dampbefukter som benytter elektrode-prinsippet, tjener seg inn igjen over driftsbudsjettet:

- Ingen utskiftninger av kostbare dampsylindrer
- Mindre vedlikeholdstid og utgifter til servicepersonell.
- Mindre avbrudd i egen produksjon virksomhet på grunn av lengre intervaller mellom servicer på befukteren.

I tillegg har den høyere reguleringsnøyaktighet (ned til  ± 1% ved demineralisert vann)

.

Lett å tømme kalkbeholdertanken på RS dampbefukter
Kalk belegg som danner seg på varmeapparatet bryter av under normal drift og falle ned i den utvendig beliggende kalkbeholderen. Fjerne kalkavleiringer er en enkel prosess med drenering av kalk solfangeren tanken med et trykk på en knapp, enheten er avkjølt, og deretter kobler tanken og tømme den.

 

 

 

rs6

 

rs7