Dampspyd

Dampspyd

Dampspyd

 

 

Valg av dampspyd skjer i henhold til dampbefukterens kapasitet, kanalbredde, og hvilken lengde på befuktningstrekningen en kan tillatte.

Bestemmelse av befuktningstrekningen.
Den utstrømmende dampen fra dampbefukteren behøver en vis kanallengde før den er fullstendig opptattt i luften og ikke lenger synlig i luftstrømmen. Denne kanallengden betegnes befuktningstrekningen BN og er basis for bestemmelse av minimumavstanden til etterfølgende anleggskomonenter. Nedenstående tabell kan anvendes til enkel bestemmelse av befuktnings-strekningen BN

 

dampspyd

 

 

 

Eksempel : Inngående relativ fuktighet på luften er 30 %RF og ønsket fuktighet er 70 %RF.
                 Befuktningstrekningen BN blir 1,4 m

I de tilfeller hvor en må ha kortere befuktningstrekningen av anleggstekniske årsaker skal dampmengden pr dampbefukter fordeles på 2 stk. dampfordelere eller dampfordelersystemet Optisorp anvendes.

Minimumsavstander
For at ikke den utstrømmende dampen ikke skal kondensere på anleggskomponenter, skal disse monteres i en bestemt avstand fra dampfordeleren. (Basert på Befuktningstrekningen BN)
Se side 25 i montasje- og driftsveiledningen for ytterligere opplysninger.

Dimensjoner og maks kapasiteter for Condair dampspyd
Condair dampspyd leveres i dimensjon  Ø41 mm, Ø61 mm og Ø81 mm ansluttning av dampslange.
Se side 18 i montasje- og driftsveiledningen for ytterligere opplysninger.

 

Generelt
Det er viktig at en nøye går gjennom montasje- og driftsveiledningen og følger de anvisninger for innstallasjon av dampspyd i ventilasjonskanaler, slik at en unngår driftsproblemer.

 

dampspyd