Airwell GCAO splitanlegg

Airwell GCAO vannkjølt splitanlegg

Er spesielt beregnet på bygninger der det ikke er mulig å installere kondenseringsenheter utendørs, av hensyn til bygningens form eller utseende.

- For tilknytning til nettvannet.
- Kan også tilknyttes tørrkjølerkrets
- Kan tilkobles alle innedelene i Airwell komfort serien
- Leveres med modulerende vannspareventil
- Høytrykkspressostat betjenes manuelt

gcao

Airwell GCAO vannkjølt kondenseringsenhet

hhf

Airwell HHF innedel