Airwell Xserien

Airwell X-serien AO vannkjølt klimakabinett

 

Er spesielt beregnet på bygninger der det ikke er mulig å installere kondenseringsenheter utendørs, av hensyn til bygningens form eller utseende.

Et godt alternativ i større butikker, kiosker, teleinstallasjoner etc.

Kan tilknyttes kanaler for å åpne en god luftdistribusjon i rommet, alternativ kan en benytte et plenumskammer plassert på toppen. (se bildet)
Ved å benyttes sammen med EuroAir tekstilposer får en trekkfri og estetisk luftfordeling i rommet. 


Enkel installasjon da klimakabinettet plasseres rett på gulv.

Klimakabinettet tilknytes nettvann alternativ sirkulert vann fra f.eks. en tørrkjøler.

Leveres med innbygget vannventil for å minimere vannforbruket

xserien