Mobile air conditioning Airrex

 

 

Airrex klimakabinetter er beregnet for bruk der::
• En ønsker midlertidig kjøling
• Hvor det er vanskelig å få plassert en standard splitanlegg med ute- og innedel
• Hvor det er uhensiktmessig å kjøle ned et helt lokale

Airrex mobil klimakabinett