Samsung DVM

DVM PlussIII System

Fleksibel installasjon med 1000 meter rørlengd
Med et DVM system kan en nå montere kjøling med direkte ekspansjon i bygg hvor en tidligere måtte ha dyre isvannsystemer, alternativ mange separate splitanlegg..
Avstanden fra utedelen og til den innedelen som er lengst vekk kan være opp til 200 meter og total samlet rørlengde 1000 meter.

Kjølekapasitet opp til 180 kW - varmekapasitet 202 kW
Samsung har oppnådd verdens høyeste kjøle- og varmekapasitet på 64 HP ved å kombinere maks 4 utedeler med 5 forskjellige kapasitetsstørrelser. (8,10,12,14 og 16 HP).

Mange kombinasjoner av varmepumper eller varmegjenvinning kan velges.

  • Kompakt kombinasjon (8~64 HP): Kombinasjoner med modellen som krever minst plass ved installasjon

    Høyeffektivit kombinasjon (8~56 HP): Kombinasjoner med høyeffektivitets modellen for høyest mulig COP.


Opptil 64 innedeler kan tilknyttes

DVM kan tilknyttes alle Samsung DVM innedeler i en rekke forskjellige utgaver.


Høy driftsikkerhet
DVM systemene har en digital scroll kompressor som reguleres trinnløst mellom 10 – 100 % ved hjelp av et enkelt kretskort.
Andre VRF/VRV systemer har vesentlig flere og større styrekort, som øker muligheten for driftsfeil.

Dampinjeksjons teknologi
Forbedret kjøle- og oppvarmingsytelse, samt høyere COP ved hjelp av 2 trinns kompresjons teknologi.
Denne teknologien sørger for høy varmeytelse og høy COP ved de laveste utetemperaturene, noe som gjør den til industriens ledende.

Økt kjølemediestrømningen med en helt ny dampinjeksjons-teknologi.
Forbedret underkjøling, som er nødvendig for lange rørstrekk, og forbedrer samtidig kjøle- og varmekapasiteten samt COP

dvm

 

Forbedret varmekapasitet
Dampinjeksjonsteknologien har forbedret varmekapasiteten ved lave utetemperaturer, og bedringen er hele 20 % ved minus 10ºC utetemperatur. Dette er spesielt viktig i et land som Norge med kalde vintre. Mest mulig varmeeffekt når en trenger og samtidig et lavt energiforbruk. Det betyr lavere energikostnader og et bedre globalt miljø.

dvm varmekapasitet

 

Samsung DVM

 

Innendørs montasje av utedelen
For å kunne installeres i flere forskjellige miljøer er DVM PLUS III designet for å kunne tilknyttes en kanal på avkastluften og plasseres innendørs. Tilgjengelig eksternt statisk trykk er på 80 Pa

dvm med kanal

 

Varmegjenvinningsutgave - DVM Pluss III HR
DVM HR III muliggjør både kjøling og oppvarming samtidig, med ett system.

Yppelig for steder hvor det er behov for både oppvarming og kjøling samtidig i bygget som f.eks. på hoteller, pleiehjem, konferanserom osv.

I mellomstore og store kontorbygg der det er ulike behov for kjøling og oppvarming samtidig på forskjellige steder i bygget.

Samsung HR