EHU - Ekspansjonsventil sett for DX batteri i ventilasjonsanlegg