Samsung Mini-DVM

Samsung Mini-DVM 2 Frontside

Fleksibel installasjon med lange rørlengder
Med et Mini-DVM system kan en nå montere kjøling med direkte ekspansjon i bygg hvor en tidligere måtte ha dyre isvannsystemer, alternativ mange separate splitanlegg..
Avstanden fra utedelen og til den innedelen som er lengst vekk kan være opp til 150 meter.

Mini-DVM serien kommer i 3 størrelser med kjølekapasitet fra 11,2 til 15,5 kW, og varmekapasitet fra 12,5 til 18,0 kW.


Opptil 9 innedeler kan tilknyttes
MiniDVM kan tilknyttes alle Samsung DVM innedeler i en rekke forskjellige utgaver.


Varmepumpedrift
Ved å benytte anlegget som varmepumpe i den kalde årstiden reduseres oppvarmingskostnadene vesentlig. Varmekapasitet er fra 12,5 til 18,0 kW


Samsung MiniDVM