Samsung Slim Duct

Slim Duct

Slim Duct serien er beregnet for kanaltilknytning, hvor en ønsker en mest mulig skjult installasjon av sitt komfort-anlegg.

En inndel kan fordele den behandlede luften til flere steder i bygningen, via et fleksibelt kanalsystemet. Dette gir en god fordeling av den nedkjølte eller oppvarmede luften.

Med innedelen skjult over himling får en et rent og flott design i rommet.

Serien består av 2 størrelser med kjølekapasiteten 2,6 og 3,5 kW.

Ved å benytte anlegget som varmepumpe i den kalde årstiden reduseres oppvarmingskostnadene vesentlig.

 

slimduct