Samsung MSP duct splitanlegg

Samsung MSP Duct - Frontside

MSP Duct serien er beregnet for kanaltilknytning, hvor en ønsker en mest mulig skjult installasjon av sitt komfort-anlegg.

En inndel kan fordele den behandlede luften flere steder i bygningen via et fleksibelt kanalsystemet. Dette gir en god fordeling av den nedkjølte eller oppvarmede luften.

Med innedelen skjult over himling får en et rent og flott design i rommet.

Serien består av 5 størrelser med kjølekapasiteten fra 5 til 14 kW.

Ved å benytte anlegget som varmepumpe i den kalde årstiden reduseres oppvarmingskostnadene vesentlig.

Samsung MSP duct