RC Coolside

RC Coolside - Dataromkjøler

Coolside er RC sin løsning på etterspørselen etter den nye generasjonen med kjøling av data og serverrom, med meget høy varmeavgivelse per m2.

 

Coolside dataromkjølere er beregnet for plassering mellom datarack som skal kjøles.

Den varme luften fra datarackene tas inn på dataromkjølerens baksiden, kjøles ned via isvannsbatteriet og tilføres ut i fronten.

Prinsippet er at det skapes en varm og en kald sone.

Datamaskinene vil få tilgang på kald luft i den kalde sonen og via datamaskinenes egne innebygde kjølevifter vil den kalde luften kjøle ned datamaskinen.
I datamaskinen vil luften bli oppvarmet igjen og den varme luften kommer ut i den varme sonen.

Ingen kanaler eller datagulv er nødvendig med et Coolside system.

Det betyr rask og enkel installasjon også i tilfeller hvor det må foretas oppgradering av eksisterende datarom.

Regulering av lufttemperaturen og overvåkning av dataromkjøleren skjer via RC sin egenutviklet MP.COM regulator.

Vedlikehold
Inspeksjon og vedlikehold er meget enkelt selv i datarom med stor tetthet av utstyr takket være full demonterbar frontdeksel og hengslet elektrisk strømskap.

coolside