Historie

Theodor Qviller er en av landets eldste firmaer innen inneklima og klimaprodukter.

1948 Etablert av sivilingeniør Theodor Qviller

1977 Ble generalimportør for den franske airconditioning produsenten Airwell

1993 Ble generalimportør for den sveitsiske  luftbefukter produsenten Condair og Defensor

1995 Familien Qviller solgte firmaet til Norges største ventilasjons entreprenør GK Norge a.s

1996 Utvidet produktspekteret med væskekjøleaggregater og dataromkjølere fra den italienske produsenten RC

2005 Fikk agenturet for Euroair tekstildiffusorer og Airtec høytrykksbefuktere

2008 Ble generalimportør for Samsung airconditioning og varmepumper

2010 Fikk agenturet for Air-Sep

2011 Flyttet inn i nye lokaler i Jogstadveien på Kjeller

2015 Flytet inn i nye lokaler på Miljøhuset på Ryen