Nye industrivarmepumper fra RC utviklet for Nordiske forhold

RC lanserer sine nye varmepumper Eagle og Manta.

De er begge konstruert med hovedfokus på varmepumpe funksjonen, men med mulighet for å reversere kjølekretsen slik at de også kan benyttes som kjøling.

Fokuset på varmepumpe funksjonen betyr større varmevekslere, ekspansjonsventiler, rørdimensjoner etc. enn en isvannsmaskin som primært er designet for kjøling, men med reversibel varmepumpefunksjon.

Fordelen for brukeren er lavere energiforbruk og bedre driftsikkerhet ved avtining.

Eagle - Luft til Vann varmepumpe
Varmekapasitet fra 48 kW til 648 kW. Kjølekapasitet 38 til 518 kW.

Det patentert IDEA defrosting systemet med dynamisk avlesning av arbeidsparametere, fører til lavere energiforbruk og færre avtinningperioder enn tradisjonelle systemer.

Nordic versjon inneholder varmekabel, som sørger for at ikke kondensvannet fryser i bunnpannen og skaper driftsproblemer.

Maksimum utgående vanntemperatur i varmepumpemodus er 60 °C.

 

Manta - Vann til Vann varmepumpe
Manta varmepumper har varmekapasitet fra 32 kW til 788 kW.
Kuldemediumet er R410 A.

Manta serien leveres i 2 utgaver.

Manta HP reverserer kjølekretsen og har samme rørtilknytning for vann inn og ut enten anlegget går som varmepumpe eller kjøling.

Manta WP reverserer varmepumpe / kjøleprosessen på vannkretsen.

RC eagle
RC Eagle Luft til Vann varmepumpe.
V
armekapasitet 48 - 648 kW

 

 

 

 

RC Manta

RC Manta Vann til Vann varmepumpe.
V
armekapasitet 32 - 788 kW