Condair DUAL2 - adiabatisk luftbefuktning i Stavanger Konserthus

 

Luftbefuktning i konserthus

I Stavanger konserthus er det installert Condair DUAL2 luftbefuktere

 

Adiabatisk luftbefuktning -
den energivennlige metoden

I Stavanger Konserthus er det installert tre Condair DUAL2 adiabatiske luftbefuktere , som betjener et ventilasjonsaggregat med kapasitet på 45 000 m3/t og to på 15 500 m3/t.

Samlet luftbefukterkapasitet for de tre ventilasjons-aggregatene er 330 liter per time.

Det er to hoved metoder å foreta luftbefuktning på - dampbefuktning og adiabatisk befuktning.

Den store fordelen med adiabatisk luftbefuktning er at en kan benytte alternative energikilder enn ren elektrisk energi.

I Stavanger Konserthus sitt tilfelle ville luftbefuktningen krevd en tilført elektrisk effekt på 240 kW.  
Ved å benytte vannbåren energi til selve befuktnings-prosessen kan en benytte fjernvarme.

Fjernvarmen produserer ofte ved hjelp av varmepumper og søppelforbrenning, med de store energibesparelser dette medfører.

 

Reportasje om luftbefuktning i Norsk VVS

VVS bladetI bladet Norsk VVS kan en lese om Condair DUAL2 installasjonen i Stavanger Konserthus.

Gjengitt med tillatelse fra Norsk VVS.

Les artikkelen her ..

 

 

Stavanger konserthus

I konserthallen tilføres det 45.000 m3/t med befuktet luft for å skape et optimal inneklima for musikere, instrumenter, publikum og treverket i selve hallen.

DUAL2

Condair DUAL2 har den høyeste hygiene standard av adiabatiske luftbefuktere og benyttes mye i sykehus, konserthaller og museer.