Takstilkanal dyse

Dysekanal

Tekstildiffusorer for omrøringsventilasjon

Dysekanalen kan beskrives som en lavimpulskanal, utstyrt med (ekstruderte) 18mm dyser.

Dysene muliggjør at denne kanalen kan brukes til en mengde applikasjoner, uansett om det dreier seg om dedikerte kjøle, oppvarmings eller ventilasjonsoppgaver, eller en fornuftig blanding av flere av disse oppgavene. 

Dysekanalene kan som sagt løse mange forskjellige oppgaver. En dysekanal med stor ”dysetetthet” (dvs. mange dyser per løpemeter) kan oppnå meget lange kastelengder, og en meget stabil kjernestråle. Denne kanal typen blir oftest laget slik at selve posematerialet har en forholdsvis lav permeabilitet, for å sikre at hovedparten av luften føres til dysene.

Alternativt kan en dysekanal med et mer spredt dysemønster (færre dyser per løpemeter) tilby en lokal oppblanding i dysenes kasteretning.

Såfremt dyse rekkene er orientert ”horisontalt eller høyere”, fremkommer det dermed en kanal som benytter lav impuls prinsippet umiddelbart under posekanalen, men som har den styrken at det kan sikres en vis omrøring med romluften umiddelbart rundt posekanalen. Denne funksjonen kan med suksess benyttes der hvor det av plasshensyn umiddelbart kun kan benyttes få eller korte posekanaler, men hvor det på tross av dette er krav om en effektiv luftfordeling.

EuroAir dysekanal
Dysekanal

dysekanal
Ved å variere dysetettheten kan dysekanalen tilpasses forskjellige oppgaver

EuroAir dysekanal
Dysekanaler benyttes i høylager, produksjonsområder, butikker og spesielle applikasjoner