tekstilkanaler

Euro Air tekstilposeventilasjon - Lavimpulskanaler

Lavimpuls prinsippet

Dette er hjørnesteinen i vårt produktsortiment. Denne typen kanal er ytterst velegnet til kjøleprosjekter som man ønsker utført etter prinsippet ”passiv fortrengning”.

I kraft av det meget store innblåsningsarealet, sett i forhold til den prosjekterende luftmengde, kan denne kanaltypen med stor suksess brukes til å skape et arbeidsmiljø som er helt fritt for trekksoner.
Dette er mulig fordi innblåsningsluften benytter hele kanalens overflate, hvorpå det sikres en meget lav avgangshastighet.

 

Tradisjonelle tilluftsdiffusorer, eller veggmonterte innblåsningsrister benytter ofte avgangshastighetene som er opp til 20 ganger høyere, enn de hastigheter vi operer med for en lavpulskanal!

Trekkfritt inneklima
For å kunne skape et trekkfritt inneklima har Euroair har utviklet et sofistikert  dimensjonerings program for å unngå uakseptable vertikale temperaturgradienter og  trekk under nærsonen til diffusoren, samt langs gulvet.

Ved korrekt dimensjonering kan en kjøle ned store effekter pr. m2. uten trekkproblemer.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon eller spesifikke prosjekter.

Hvilke fordeler oppnås ved bruk av lavimpuls posekanaler?

- Et arbeidsmiljø uten irriterende trekksoner, med uovertruffen jevn luft fordeling

- Særdeles lave omkostninger på kanal entreprisen. Posekanalene er oftest billigere i innkjøp, selv sammenlignet med en tradisjonell stålkanal med innblåsnings rister.

- Monterings tid for hver løpe meter kanal er oftest kun 30 % av det tilsvarende tidsforbruk ved en stålløsning.

- Posekanalene er svært kompakte, tar neste ingen plass på byggeplassen, og får ikke bulker og skrammer underveis (i forløpet).

- Den lave vekten på kanalen, gjør at man i hovedsak alltid kan montere våre kanaler, uansett beskaffenhet av vegg eller loftkonstruksjon.

- Fleksibilitet! Hos oss er det ikke faste standard dimensjoner, standard bøyninger, standard reduksjoner, etc. Vi syr posekanalen så den passer til deres spesifikasjoner, det er ingen tvungen standard.

- Fremragende hygiene! Polyester materialet til posekanalene er 99,6% ikke hygroskopisk, dermed er ikke rammene tilstede for veks av mikroorganismer eller soppsporer.

- Kanalene kan lett demonteres og maskinvaskes.

- Ingen isolering nødvendig. Den kontinuerlige luftstrømmen gjennom posekanalens overflate, betyr at det aldri oppstår kondens på posekanalen, selv i miljøer med meget høy luftfuktighet hvor det tilføres luft med temperaturer langt under duggpunktstemperaturen for romluften.

- De fire allsidige standard fargene og mulighet for å farge materialer etter Deres ønske er med på å sikre en estetisk løsning.

- Fleksibilitet. Posekanaler er lette å flytte når man skal ha service på samlebåndet, eller når det skal trekkes yterligere installasjoner i loftsrommet, være seg kabelbruer, trykkluft eller lignende

Hvordan virker en lavimpuls posekanal?

Prinsippet når vi snakker om lavimpulsposekanaler, er å benytte materialets permeabilitet (permeabilitet er populært sagt å sammenligne med ”en bevist grad av utetthet”.) Når en posekanal tilføres innblåsningsluft skjer følgende (forenklet)

1) Det statiske trykk som ventilatoren leverer ”blåser posekanalen opp”, til den oppnår sin karakterisktiske runde eller halvrunde form.  

2) På grunn av materialets permeabilitet, vil det statiske trykket presse luften ut igjennom hele posekanalens disponible overflate. Dette er en av hovedfordelene ved lavimpulskanaler, nemlig at den store tilgjengelige overflaten vanligvis resulterer i hastigheter i intervallet 0,05-> 0,3 m/s avhengig av applikasjonen.

Med lavimpulskanaler opererer vi etter ”passiv fortrengning” prinsippet. Dette betyr i praksis at innbåsningsluften beveger seg ned i oppholdssonen på grunn av undertemperaturen som innblåsningsluften har i forhold til romluften. Den kaldere innblåsningsluften har høyere massetetthet enn romluften, og derfor vil innblåsningsluften dale ned i oppholdssonen. Denne virkemåten står i skarp kontrast til en konvensjonell oppblandingsløsning, hvor kombinasjoner av diverse armaturer benyttes til å introdusere luften lokalt, noe som ofte fører til meget høye hastigheter lokalt.

NB: vi tilbyr en mengde spesielle løsninger, montasjetyper, samt tilbehør.

 

lavimpuls
Typisk strømningsbilde fra lavimpuls tekstilventilasjonsposer

 

lavimpuls 2
Lavimpuls virker etter prinsippet ”passiv fortrengning”