tekastilkanal

Membrankanal

Membrankanalen er Euro Airs patenterte problemknuser. Når det dreier seg om å løse både kjøle og oppvarmingsoppgaver uten å inngå kompromisser er dette løsningen! En og samme kanal kan anvendes både til oppvarming og til å levere en kraftig kjøleeffekt til rommet.

Membrankanalen kombinerer de vitale egenskaper fra lavimpulskanalen (dvs. trekkfri tilførsel av nedkjølt luft) med spalte- eller dysekanalens presise impuls.

 

1 Når det kjøles med membrankanalen benyttes kun den øverste halvpart. Denne lages som en lavimpulskanal, uten impulsgivende foranstaltninger. Luftfordelingen foregår etter prinsippet ”passiv fortrenging”.

2 Når det tilføres luft med overtemperatur benyttes kun den nederste halvparten av membrankanalen. Denne lages enten med spalter eller med dyser, for å sikre den nødvendige impuls, som er påkrevet for å få innbåsningsluften ned i oppholdssonen.

 

 

Når det tilføres luft med overtemperatur benyttes kun den nederste halvparten av membrankanalen. Denne lages enten med spalter eller med dyser, for å sikre den nødvendige impuls, som er påkrevet for å få innbåsningsluften ned i oppholdssonen.

 

Med membrankanalen følger vår patenterte membran enhet. Membran enheten består av en 180° spjeldmotor (m. fjær retur) som driver membran bøylen. Den lufttette membranen er montert på membran bøylen. Membranen er sydd i hele posens lengde, og atskiller effektivt over og underdelen. Luften har altså alltid hele kanaltversnittet til rådighet mht. kanalhastighet, men benytter alltid kun en halvpart av posen til luftgjennomstrømming.

 

 

membrankanal
Membrankanalen i "kjøle funksjon" hvor luften kun kommer ut av den øvre halvdelen

 

membrankanal

Ved oppvarming kommer luften ut via den nedre halvdelen og får kastelengde via spaltene eller dysene

EuroAir membrankanal
Membrankanal installert i produksjonslokale