Euroair

Oversikt over tekstilposeventilasjon produkter

Lavimpulsposer
- Tekstilkanaltypen som selges mest

 

 

 

Membrankanal
Kombinerer lavimpulskanal med spalte eller dysekanal for optimal komfort.

Spaltekanal
Brukes ved overtemperert luft for å få luften ned i oppholdssonen

Dysekanal
- Lange kastelengder

- Brukes ved overtemperert luft for å få luften ned i oppholdssonen

Injektkanal