spaltekanal

Spaltekanal

spaltekanalDenne typen kanal ble introdusert av Euro Air A/S for å utvide anvendelsesområde for posekanaler. 

Med en alminnelig lavimpulskanal kan det ikke oppnåes et tilfredsstillende resultat hvis innblåsningsluften er varmere enn romluften, dvs. hvis man forsøker å bruke posekanalen i oppvarmingsøyemed.
(Siden lavimpulskanalen ikke selv tilførere innblåsningsluften noe impuls ville luften kun stige oppad og dermed verken tilføre rommet oppvarmingseffekt eller luft til oppholdssonen.)

For å imøtekomme kravene til både kjøling og oppvarming har Euroair utviklet en lavimpulskanal med isydde spalteåpninger i posekanalens lengderetning. Gjennom disse spaltene blåses luften med medium til høy hastighet og sørger for at luften kommer ned i oppholdssonen. 

spaltekanalMed 7 forskjellige stoffpermeabiliteter, og spaltebredder som kan varieres fra 2-30 mm, er vi i stand til lave vidt forskjellige løsninger innenfor dette produktets ytterpunkter. 

Vi er dermed i stand til å lage spalteposer som strekker seg fra kategorien ” Lav impuls med svak støttestråle” til Maksimal kastelengde, marginalt lav impuls bidrag”.

 

Spaltekanal i svømmehall

 

Hvor kan spaltekanaler brukes?

 - Prosjekter hvor det er behov for oppvarming, og oppgaver hvor det kreves en høy ∆t kan løses med spaltekanaler.

- Prosjekter hvor innblåsningsluften skal introduseres til rommet med meget stor nøyaktighet. Spaltekanalen er perfekt egnet til avfuktingsprosjekter. Svømmehaller, hvor det ofte er fokus på å kunne holde vindusfasader kondensfrie samt å unngå høye hastigheter over vannspeilet. Dette oppnås lett med den forutsigbare og veldefinerte impuls som en spaltekanal kan prestere.

- Hvor det kun kjøles, spaltene kan benyttes til å øke posekanalens kjølekapasitet (W pr. lm). Med horisontale støttestråler kan det tilføres større kjølemengde enn normalt for en vanlig lavimpuls kanal (Mye brukt der hvor plassforholdene ikke tillater det antall løpemeter en ”vanlig lavimpulskanal” som er nødvendig for å unngå kulderas)

- Til system med både lett kjøl og oppvarming. Her vil vi oftest være i stand til å dimensjonere en kompromiss løsning som slett ikke, eller kun i ganske få driftstimer, forårsaker litt høyere hastighet i oppholdssonen enn normalt (i tilfelle hvor et kompromiss ikke kan aksepteres eller hvor det er snakk om hhv. Skift mellom total oppvarming og regulær kjøledrift anbefaler vi bruk av membran kanaler, se kapittel 2.5)

Spaltekanal

3D modell av svømmehall med ringsystem hvor en ønsker den avfuktede luften tilført til vinduene, samtidig som en vil unngå høy hastighet ved vannspeilet.